8BallRuler

8BallRuler 1.2

Miễn phí
Cải thiện nhằm Pool Live tour du lịch
Người dùng đánh giá
4.3  (487 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
8BallRuler
Nhận được một đọc tốt các mục tiêu cũng như trên quỹ đạo của các quả bóng sau khi tác động trong hồ bơi Live Tour và tăng hoặc giảm kích cỡ quả bóng.
Đây là một chương trình đó sẽ giúp anh nhắm và làm phản ánh sai sự thật trên hồ Bơi Sống du lịch. Chỉ thay đổi bản này có thể giảm và tăng kích cỡ bóng một chút hơn cả trước. Để dùng reflector anh phải 8BallRuler 1.1. Điều chỉnh 4 bức tường ván trượt (Dùng mũi tên chìa khóa để thay đổi kích cỡ bức tường) và tái kích cỡ cái dây ("Z" hay chữ "X") với kích cỡ quả bóng.
Anh có thể cứu nhân cỡ với Bất kỳ con Số từ 1 đến đơn vị 7 ( Của ấn Ctrl số mà bạn muốn cứu ) nạp cứu kích cỡ chỉ cần bấm số điện thoại nơi ông đã cứu nó.
Thông tin được cập nhật vào: